Среща с професии

Чрез разкриване на същността и значението на професиите искаме да запалим интереса на учениците да мислят и мечтаят за това какъв искам да бъда като пораста и с какво искам да съм полезен и как мога да го постигна.

Професиите и връзката им с предметите, които се изучават в училище

Математика, литература, чужди езици, човек и природа, човек и общество, рисуване и креативно творчество, спорт

В занималнята „Силата е в теб“ предлагаме на децата да се учат от добрите примери и истории, които родители, приятели и съмишленици  разказват. Чрез разкриване на същността и значението на професиите искаме да запалим интереса на учениците да мислят и мечтаят за това какъв искам да бъда като пораста и с какво искам да съм полезен и как мога да го постигна. Ставайки участници в увлекателни беседи с представители  на различни професии, децата още по-въздействащо могат да направят връзката между ученето на предмети и това какви са възможностите пред тях в бъдеще.

Междувренно  учителите от детската занималня „Силата е в теб“ имат грижата да продължат диалога за това защо е важно да се усвоява математика, литературата, чужди езици, човек и природа, география, човек и общество, рисуване, музика, спорт и други.  Така материала, който изучават, може да бъде видян като възможност да открият своите таланти и да мечтаят да бъдат добри по учебните предмети сега, за да бъдат добри професионалисти в бъдеще.