Творчески умения

Творчески умения

Развиване на творческите умения е способност, която е добре да се превърне в постоянен процес и отношение към това, което децата правят и учат. Изследвания показват, че ученикът усвоява учебния материал, когато му се дава свободата да представя и създава нови неща, да фантазира и комбинира, да формира и генерира оригинални идеи, да ги видоизменя и прилага по оригинален начин.

Учителите, които са усвоили новите методи на преподаване, насърчават децата да мислят продуктивно, гъвкаво и да се стремят към оригиналност, новаторство, изобретателност и най-вече да стимулират раждането на нови идеи.  За децата е важно да им се дава свобода да експериментират, да не се страхуват от грешките и да се подготвят така, че да са уверени в това, което представят пред останалите ученици и да уважават труда на другите.

Развиването на творческото мислене се случва по естествен начин в ученето, в ежедневното подготвяне на домашните работи и взимайки участие в допълнителни дейности като арт работилници на различни теми, четене на книжки, гледане на подбрани видео филмчета, посещаване на курсове по роботика, пеене и други дейности, в които детето е активен участник в  процеса на създаване.

В онлайн пространството СИЛАТА Е В ТЕБ нашият екип даваме съвети как децата да бъдат провокирани да мислят асоциативно, метафорично и образно. Предлагаме варианти как дацата-творци да се подготвят за празниците, как да поздравяват рожденици, родители и учители. Отправяме градивни предизвикателства към тях да създават реклами, да рисуват измислени герои, да пишат писма или малки текстчета за книжки или песни и така стимулираме в различни посоки креативното мислене на децата. Също така информираме за интересни предстоящи събития и разказваме успешни истории.