Емоционална интелигентност

Развиване на емоционална и социална интелигентност у децата

Всеки от нас притежава емоционален интелект – т.е. “нещо” нематериално, което влияе на нашето поведение, социализация, умения за вземане на решения с цел постигане на положителни резултати.

Нашите деца могат да бъдат емоционално интелигентни, ако активираме скритата сила в тях. Познаването и владеенето на емоциите дава възможност на децата да бъдат по-уверени, да опознаят себе си по-добре и да развиват емпатия и сърадване към останалите деца и възрастни. Това овладяно състояние е постижимо, ако обръщаме внимание на децата как да работят върху емоциите си и да имат богат емоционален речник. Така децата могат да придобият умението да идентифицират чувствата си като  “раздразнение”, “разочарование”, “тревога” или “потиснатост”, както и „радост“, „удовлетвореност“, „съчувствие“.

 

Родителите и учителите имаме мисията да общуваме задълбочено с децата като ги   заинтригуваме да имат интерес към другия, възпитаваме ги да имат интерес към промяната, да могат да се адаптират, да търсят промените и да имат планове как да ги постигнат. Познаването на собствените силни и слаби страни помага на децата да постигат успех, използвайки своята сила – предимства, без да позволяват слабостите да им пречат. Умението да казваш „не“ и неуязвимостта за обиди са качества, които са важни за овладяване. Неутрализиране на вредните хора, контролиране на амбициите, позитивизма и самооценката са теми, които в онлайн пространството СИЛАТА Е В ТЕБ обсъждаме с цел да дадем посоки за това как да създаваме характери и емоционално уравновесени личности в училище и в обществото.