Иновативни методи

Иновативни методи на учене

Интерактивни методи на обучения

Ученето се осъществява чрез специално и целенасочено организирани ситуации и взаимодействия, в които децата чрез преживяване и осъзнаване на своите чувства и емоции придобиват различни знания и умения.

При интерактивните методи ученето е фокусирано и реализирано чрез преживяванията, в които се включват учениците. То не е просто процес на акумулиране на учебна информация и усвояване на знания и умения. Това е учене в ситуация, в която нещо се преживява, има действия, различен тип активност, има правене на нещата. Известно, че хората най-добре запомнят, това което правят, чувстват и разбират. До 90 % от информацията се усвоява, ако учениците се включват в такава организация на обучението, в която освен предаването на знания се предлагат и дейности (ситуации), в които информацията се преживява, осмисля емоционално и се получава одобрение или съгласие в практически план.

Ефективни методи са тези, които съчетават знанието с играта и забавлението.

СИЛАТА Е В ТЕБ открива и представя игровите методи на обучение, които набират скорост и в България и се предлагат под различни форми.

За вашите деца препоръчваме да учат и играят посредством различни модули, запалващи интереса на децата към физика, информационни и комуникационни технологии – реални срещи  с роботиката.

Новаторски програми за обучения по музика

Също така симпатизираме на новаторски програми за обучения по музика, където вниманието на децата се насочва и към по модерен начин към устройството, историята и най-характерните особености на инструмента, както и многобройните негови приложения в различните музикални жанрове. Стимулира се и творческото въображение на всяко дете и неговото активно участие в часа по музика – с образователни и същевременно развлекателни игри, като всеки участващ може да се докосне истински до инструмента и да опита за първи път как се ражда музиката.

Арт-ателиета развиват творческите умения на децата

Важна част от развиването на творческите умения на децата са различни арт-ателиета, които показват на по-малките ученици по интересен и забавен начин изкуството и умението да създаваш и да претворяваш фантазията си или реалността. За нас е важно децата да могат да се запознаят с основните периоди на българското изкуство –  Праистория, Изкуство на траките, Римска епоха, Българска държава, Златен век, Средновековие, Възраждане, копия на емблематични български картини.

Математиката е за всички

Математиката също може да бъде забавна и учена под формата на игра и предизвикателства и иновативни системи, които запалват интереса на децата и затвърждават уменията им.

Всички тези начинания имат една важна обща цел – да запалят детското любопитство към света, към знанието, към изкуството.