Родители се инетерсуват от учебния материал на децата. Четат чаедно, учат заедно

Финалните месеци на учебната година носят големи изпитания за децата, но е важно и ние родителите как подхождаме като отношение и изисквания към своите деца.

Какво правим ние родителите? Настояваме успехът да се подобри, повишаваме нашите изисквания.

Споделям един текст в учебника по немски език, който моята дъщеря реши да ми прочете, за да се упражни в превод на цялостен текст. Той ме накара да се замисля за еуфорията, взискателността и това да търсим по-добри резултати на финала. Още нещо ме накараме да си припомня колко важно е да се празнуват малките победи през цялото време на годината и да се поощряват децата в техните постоянни усилия през цялото време. Ползотворно е да се интересуваме и да съдействаме на децата, когато можем и да се радваме на всяка постигната, дори и по-малка цел.  Ето и текста:

“Когато учебната година е към своя край, много ученици започват да се страхуват. Скоро се раздават свидетелствата, тогава оценките се виждат черно на бяло. Много родители не се интересуват за училищните проблеми на децата и си мислят, че те имат добри успехи. Сега децата трябва да се приберат вкъщи със свидетелствата. Понякога оценките са толкова лоши, че учениците трябва да повтарят годината. Често учениците имат среден успех и родителите им не са доволни. Родителите изискват добър или много добър успех в училище. Когато това не се случи, има наказания. Преди това децата естествено се страхуват. Какво може да направи човек? Децата очакват интереса на родителите си и тяхната подкрепа. Но когато очакванията не се оправдаят, те се нуждаят от утеха, любов и от радост и от малките успехи.”

Magnet, Lehrbuch fur die 6, Klett

 

Share this:

Leave a Comment

Your email address will not be published.