Пукльовците са първите по рода си кооперативни образователни игри за таблети, специално предназначени за училищна среда

Докато играят децата упражняват своите социални умения, работят в екип и практикуват активно слушане, емпатия към другите, проявяват толерантност. В различни ситуации се изправят пред задачи, в които трябва да се намерят решения на конфликти и да се прояви лидерство.

Децата могат да усъвършенстват уменията си по математика. Чрез решаването на индивидуални задачи учениците затвърждават и задълбочават знанията си по математика от 1-ви до 4-ти клас.

В образователните игри са включени екологични теми и каузи. При преминаването през тях децата получават съвсем естествено познание за екологичните проблеми и предприемат уверени действия. Подобряването на екологичната компетентност прави светоусещането на малките ученици устойчиво и дава визия какво е добре да се прави, за да се съхрани планетата, на която живеем. Учениците постигат успех при решаването на екологичния проблем, в случая замърсяването на околната среда и изчерпването на земните ресурси, като работят в екип.

 

СВЕТЪТ НА ПУКЛЬОВЦИТЕ

Пукльовците са чудновати същества с изключителна мисия. Те се борят с различни екологични проблеми, които решават с веселото си пукане. Като колкото по-зрелищно се пукат, толкова по-многобройни и силни стават те. А имената им подсказват специфичната им кауза.

 

ЗА УЧИТЕЛИ

Игрите за Пукльовците представляват съвременно дидактическо средство, което позволява на учителите да съвместят полезното и приятното в час. В разработването на Пукльовците са участвали експерти от Департамент „Психология“ към Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ), както и експерти от Катедра „Начална училищна педагогика“ към Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ.

 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Повишават качеството на учебния процес на учениците. Ангажираността на вниманието е по-голяма. Стимулира се мотивацията за постигане на успех, разрешаване на ситуации и общуване и взаимно изграждане на по-добър свят.

Игрите са достъпни единствено в училищна среда, което повишава възможността за ангажиране на учениците към учебния процес. Дават възможност за интегриране на по-пасивните и по-различни ученици, разрешаване на конфликти и подобряване на личните им взаимоотношения. Позволяват превенция на агресивното поведение между учениците в резултат на по-добре изградени междуличностни отношения.

 

ЗА РОДИТЕЛИ

Дигиталните игри и мобилните устройства са неизменна част от живота на нашите деца, но често се свързват с рискове като развитие на зависимост, засилване на индивидуализма и възпрепятстване на учебния процес. Пукльовците имат позитивно влияние. Не се използва насилие, а решаване на проблеми, които се отнасят  и влияят за по-добрия живот на хората.  Важно е и че децата играят в защитена среда – само по преценка и под надзора на учител, за да се ограничат с рисковете от зависимост.

Share this: