Безсмисленото решаване на огромен брой подобни примери без разбиране е несигурен път, който може да откаже много деца

Казват, че не всеки може да научи математика. Казват, че математиката е трудна. Казват, че е безполезна. Казват, че, тя е скучна. Почти всичко от това е невярно.

Всеки може да научи математика, когато едно и също нещо се преподава достатъчно внимателно и задълбочено – по няколко различни начина можем да се научим да умножаваме и да делим, да доказваме и да извеждаме, да виждаме общото в частното и частното в общото. Ако достатъчни постепенно и плавно увеличаваме трудността на задачите, всяко дете ще може да реши всяка от тях.

Математиката е навсякъде

Казват, че математиката е безполезна – а тя е навсякъде, в компютрите ни в телефоните, в ежедневието и дори в хуманитарните науки като история и лингвистика.

Лесната математика не е интересна

Казват, че математиката е трудна. Вярно е. „Лесно“ не е интересно. Затова обявяват курсове по „забавна математика“, „занимателна математика“, „весела математика“.  Тя може да е забавна и весела, но не е лесна, затова някои хора смятат, че е скучна, а тя е безкрайно далеч от скучното, защото е наука за безкрайното.

Красотата на математиката е красотата на интелекта, на логиката, на изкуството

Математиката е преди всичко красива. „Няма място на света за грозна математика“ казва Г. Харди, най – големият чист математик на Англия в началото на 20-ти век. Нейната красота е красотата на интелекта, на логиката, на изкуството с помощта на формули да превърнеш безкрайните задачи в крайни – защото с нея можеш да броиш без да изброяваш. Можеш да кажеш, че сумата на първите 100 нечетни числа е 10 000, без да ги събираш на ръка, можеш да кажеш, че число, което се дели на 2 и на 3, се дели и на 6, да кажеш, че никой правоъгълник със страни естествени числа не може да има обиколка нечетно число. Всичко това са истини, независими от мнението на хората и времето и могат да обхванат безброй много отделни факти. Когато пишем за правоъгълника, чиято обиколка е P=2a+2b и следователно ако a и b са цели числа P=2(а+b) е винаги четно число, ние доказваме факт за всички правоъгълници, които са безброй.

Музиката и изкуството са свързани с математиката чрез симетрията и хармонията

Математиката и естетическото чувство са дълбоко свързани през понятието за симетрия, която се проявява навсякъде в природата – от двустранната симетрия на животните, през симетрията на небесните сфери, до независимостта на физическите закони от хода на времето. Музиката и изкуството са дълбоко свързани с математиката чрез симетрията и хармонията, поради което те взаимно се подхранват и развиват при правилно проведено обучение.

 

Share this:

Leave a Comment

Your email address will not be published.