Родители се инетерсуват от учебния материал на децата. Четат чаедно, учат заедно

Малките победи

Финалните месеци на учебната година носят големи изпитания за децата, но е важно и ние родителите как подхождаме като ...

Read more