Развиваме талантите на вашите деца

Нашата мисия е взаимовръзката учител – ученик да бъде изграждана чрез пълноценно общуване с цел децата да бъдат вдъхновявани да се обучават с желание, постоянство и любов. Ние вярваме, че децата имат много таланти и могат да ги разгърнат, ако до тях стоят учители, които могат да ги разбират, подкрепят и насърчават да бъдат инициативни, целеустремени, да експериментират и да съжителстват в разбирателство с връстници и авторитети.

Нашите учители са професионални педагози

Нашите учители са професионални педагози

Нашите учители са внимателно подбрани специалисти, които се грижат за децата и се стараят да създават навици и амбиции у тях , за да бъдат уверени в своите знания, да бъдат любознателни и общителни

Удължено работно време от 8:00 до 19:00 часа.

Удължено работно време от 8:00 до 19:00 часа.

Ценим работното време на родителите, затова се стараем да сме подготвили децата за следващия учебен ден и да им дадем възможност да общуват помежду си.

Допълнителни умения в различни сфери

Допълнителни умения в различни сфери

Когато децата са в ученическата занималня, те се подготвят по предметите за следващия ден и след това се отдават на заслужена почивка, разговори с учители и деца. За да развиват своите способности, децата имат възможност да добиват допълнителни умения в различни сфери – изучаване на чужди езици, изкуства и приложни занаяти, нови технологии, както и да практикуват различни спортни дейности. Допълнителните занимания се провеждат помощта на нашите учители и външни преподаватели, които провеждат занятията си в учебния център СИЛАТА Е В ТЕБ.

Развиване на творческите умения на децата

Развиване на творческите умения на децата

Нашите усилия са насочени в развиване на творческите умения на децата, развиване на тяхната емоционална и социална интелигентност. Въвличаме децата в обучителния процес чрез игрови модели, провокираме състезателния елемент както в ученето, така и в игрите на открито, за да бъдат упорити. Същевременно учим децата да бъдат позитивни и създаващи.