Развиване на творчески умения

Развиване на креативното мислене В занималнята учениците от 1 до 5 клас имат възможност да търсят решения на въпроси и задачи в ситуации. Нашите учители обучават децата като водят активен диалог и взаимодействия, целящи активно учене. Учителите ще насърчават децата да мислят продуктивно, гъвкаво и да се стремят към оригиналност, новаторство, изобретателност и най-вече да … Continue reading Развиване на творчески умения

Развиване на креативното мислене

В занималнята учениците от 1 до 5 клас имат възможност да търсят решения на въпроси и задачи в ситуации. Нашите учители обучават децата като водят активен диалог и взаимодействия, целящи активно учене. Учителите ще насърчават децата да мислят продуктивно, гъвкаво и да се стремят към оригиналност, новаторство, изобретателност и най-вече да стимулират раждането на нови идеи. Всичко това е възможно да се постигне, защото в нашия учебен център даваме възможност на творчеството да се развива и практикува като процес, способност и отношение. Нашият опит показва, че ученикът усвоява учебния материал, когато му се дава свободата да представя и създава нови неща, да фантазира и комбинира, да формира и генерира оригинални идеи, да ги видоизменя и прилага по оригинален начин. Ние насърчаваме децата да експериментират, да не се страхуват от грешките и да се подготвят така, че да са уверени в това, което представят пред останалите ученици и да уважават труда на другите.

Ние се стараем да развиваме творческото мислене в ежедневното подготвяне на домашните работи и взимайки участие в допълнителни дейности  – арт работилнички на различни теми, четене на книжки, гледане на подбрани видео филмчета и други дейности. Учителите се стремят разговорите с децата да водят към целенасочено развитие на мисълта, оригиналност, развиване на измислената от тях идея в подробности. Ние създаваме условия за екипна работа и мислене под формата на мозъчна атака. Провокираме децата да мислят асоциативно, метафорично и образно, както и да откриват връзки като всичко провеждаме под формата на игра. Измисляме заедно как да преминават празниците, как да поздравяваме рожденици, родители и учители, как да визуализираме удовлетворението си от постигнати резултати или да си създадем план за реализиране на нещо трудно, но важно. Създаваме реклами, рисуваме, пишем писма или малки текстчета, обсъждаме книги като се опитваме да го правим, стимулирайки креативното мислене на децата. Разбира се, всички наши дейности само допълват основния материал, който учениците изучават и са съобразени с възрастта и материала, който се изучава в училище.

Нашият опит показва, че ученикът усвоява учебния материал, когато му се дава свободата да представя и създава нови неща, да фантазира и комбинира, да формира и генерира оригинални идеи, да ги видоизменя и прилага по оригинален начин