Развиване на социална интелигентност

Нашата идея за активиране на скритата сила в теб е възможно като обръщаме внимание на децата как да работят върху емоциите си и да имат богат емоционален речник и така да могат да идентифицират чувствата си като “раздразнение”, “разочарование”, “тревога” или “потиснатост”, както и „радост“, „удовлетвореност“, „съчувствие“.

Развиване на емоционална и социална интелигентност у децата

Модерно обучение

Развиване на емоционална интелигентност у децата

Всеки от нас притежава емоционален интелект – т.е. “нещо” нематериално, което влияе на нашето поведение, социализация, умения за вземане на решения с цел постигане на положителни резултати.

Нашата идея за активиране на скритата сила в теб е възможно като обръщаме внимание на децата как да работят върху емоциите си и да имат богат емоционален речник и така да могат да идентифицират чувствата си като  “раздразнение”, “разочарование”, “тревога” или “потиснатост”, както и „радост“, „удовлетвореност“, „съчувствие“.

Ние заинтригуваме децата да изпитват интерес към другия, възпитаваме ги да имат интерес към промяната, да могат да се адаптират, да търсят промените и да имат планове как да ги постигнат. Познаването на своите силни и слаби страни помага на децата да постигат успех, използвайки своята сила – предимства, без да позволяват слабостите да им пречат. Умението да казваш „не“ и неуязвимостта за обиди са качества, които са важни за овладяване. Неутрализиране на вредните хора, контролиране на амбициите, позитивизма и самооценката са теми, които обсъждаме  с цел да създаваме характери и емоционално уравновесени личности в училище и в обществото.