Отлична подготовка за училище

Ние вярваме, че децата са уникални и имат скрити таланти. Затова и вниманието на учителите е насочен да намира силните страни на децата и да ги превръща в мотиватори за развиване на възможностите, които децата имат като таланти и това да им помага в процеса на придобиване на повече знания и способности. Същевременно учителите учат децата как да се справят с материала или уменията , които ги затрудняват.

Отлична подготовка по учебните предмети и проверка на домашните работи

Учене в занималнята

Учебният център СИЛАТА Е В ТЕБ е създаден с цел децата от 1 до 5 клас да получават отлична подготовка по учебния материал, който изучават всеки ден. Децата ще бъдат учени как да се усвояват знанията пълноценно и този процес да им създава лично удовлетворение. Нашите учители ще бъдат техни пътеводители  и ще създадат навици и амбиции в децата, за да бъдат уверени в своите знания и да бъдат любознателни. Във всекидневната работа децата ще получават много внимание от учителите, ще се упражняват и говорят по учебния материал и ще получават добри примери за приложението на знанието в реалния живот близък до детските мисли и мечти.

Ние вярваме, че децата са уникални и имат скрити таланти. Затова и вниманието на учителите е насочен да намира силните страни на децата и да ги превръща  в мотиватори за развиване на възможностите, които децата имат като таланти и това да им помага в процеса на придобиване на повече знания и способности. Същевременно  учителите учат децата как да се справят с материала или уменията , които ги затрудняват.

В ученическата занималня децата се подготвят по предметите  за следващия ден и след това се отдават на заслужена почивка, разговори с учители и деца. Ако имат допълнителни занимания, се гмурват в света на познанието с помощта на учителите и външни, но специално подбрани, преподаватели, които провеждат занятията си в учебния център СИЛАТА Е В ТЕБ.